Informe Enxarxadess

Un cop finalitzat el període d’execució del Projecte Singulars, convocatòria 2023 a data 30 de juny de 2024, presentem un informe resum de la feina feta i de l’impacte de l’escola EnxarxadESS durant aquests mesos de creació, difusió i consolidació.

Un projecte que no acaba aquí i al que continuarem donant vida i impulsant com a una de les principals branques d’actuació de la cooperativa L’Enxarxada.

Conclusions de l’informe

Les dades recollides i l’experiència acumulada ens reafirma en l’existència real de la necessitat d’implementar i donar continuïtat a aquest projecte. Per una banda hem detectat una major participació, tant a les formacions, com en el registre, com en la realització de tasques voluntàries a les entitats de dones, quasi el doble que el homes. Mostrant que les cures continuen sent un rol que les dones, no només assumeixen en el àmbit domèstic i personal, també en la seva mobilització social i voluntariat.

Veient la franja d’edat a la que hem arribat, observem l’alta presència de nadius no digitals que mostra amb claredat el repte que assumeixen de comunicar amb poca o directament sense preparació prèvia, al temps que evidencia la poca implementació d’eines lliures en el teixit associatiu.

Els resultats d’aquests mesos de formacions i contactes, primer de tot han posat en valor de la tasca de les entitats més petitas, sobretot associacions i comerços, i sense recursos en contraposició del teixit cooperatiu, molt més professionalitzat i jove. En segon lloc ens han servit a L’Enxarxada SCCL per marcar-nos el camí a seguir en la continuïtat d’EnxarxadESS.

informe
Scroll al inicio